Veilig op je fiets door Amsterdam

Deze fietsplanner is mede mogelijk gemaakt door subsidie van Senter Novem. Tevens danken wij alle vrijwilligers, en Amsterdamse ouders voor support.

Wij gaan door met de ontwikkeling. Als je foto's wilt insturen, van gevaarlijke kruispunten, of een goede suggestie hebt, of ons een betere route kunt mailen, zullen wij daar natuulijk iets mee doen! Stuur je suggestie

Steun Routecraft, wij zijn er voor de fietsende Amsterdammer!